Danh mục sản phẩm
 Hotline: 09.7375.9697

Dịch vụ sửa chữa điện thoại

 • Thay màn hình Sony Z1

  1,000,000  800,000 

  Bảo hành: 06 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫
 • Thay màn hình Sony Z2

  1,000,000  900,000 

  Bảo hành: 06 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫
 • Thay màn hình Sony Z3

  850,000  650,000 

  Bảo hành: 06 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫
 • Thay màn hình Sony Z4

  1,850,000  1,700,000 

  Bảo hành: 06 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫
 • Thay mặt kính Sony Z1

  450,000  300,000 

  Bảo hành: 12 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫
 • Thay mặt kính Sony Z2

  550,000  400,000 

  Bảo hành: 12 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫
 • Thay mặt kính Sony Z3

  450,000  300,000 

  Bảo hành: 12 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫
 • Thay mặt kính Sony Z4

  650,000  550,000 

  Bảo hành: 12 Tháng

  • Hỗ trợ làm chống nước 2 mặt điện thoại
  • Miễn phí dán cường lực
  • Miễn phí cài đặt phần mềm
  • Thời gian sửa chữa bảo hành từ 1 đến 2 tiếng, lấy ngay
  • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng
  • Kiểm tra máy miễn phí không sửa không sao
  • Tặng Gift Cards giảm giá sửa chữa 50.000₫